Η πολιτική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ. Παλιές υποσχέσεις - Νέα στρατηγική

Η πολιτική συνεργασία, για κοινή δράση και κοινή πολιτική έκφραση, έκφραση κυρίως στους θεσμούς πολιτικής εκπροσώπησης, πολιτικών οργανώσεων-οργανισμών (κομμάτων), δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται στη σημερινή μορφή του τον Μάιο-Ιούνιο του 2007.


Μετά από τεράστια προσπάθεια ορισμένων λίγων. Είναι πολιτική συνεργασία μεταξύ αυτοτελών οργανωτικά και ιδεολογικό-πολιτικά οργανώσεων-οργανισμών του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς και όχι γενικώς της αριστεράς. Ενώ το ιστορικά νέο στοιχείο είναι ότι, κάθε μία από τις συνιστώσες θα διατηρήσει τον αυτοσκοπό της. Είναι ισότιμη συνεργασία μη ισοδύναμων φορέων αριστερής ριζοσπαστικής πολιτικής, ιδεών και αντιπροσώπευσης ιδιαίτερων κομματιών από τα στρώματα/τάξεις της κοινωνίας μας. Γέννημα της πραγματικής ανάγκης για μια διακριτή πολιτική αντιπροσώπευση συγκροτημένου πλέον κοινωνικού χώρου. Όμως, οι εξελίξεις τον Ιούνιο του 2009 είχαν φυλαγμένους άλλους ρόλους, ρόλους ιστορικής σημασίας.


Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε να παίξει αυτούς τους ρόλους. Νέες εξελίξεις έρχονται, κάτω από το όνομα "μεγαλύτερη της 'μεγάλης ύφεσης' κρίση, οικονομική κρίση".


Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τη θέληση να εκφράσει εκείνες τις πολιτικές-κοινωνικές δυνάμεις στις οποίες έδωσε υποσχέσεις το 2007;


Μέσα από το σχήμα και τη μορφή του, θα κάνει πραγματικότητα τη συμμετοχή του στη νέα παγκοσμιοποιημένη διαπάλη;


Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να αντισταθεί στις θωπείες εκείνων, οι οποίοι τον θέλουν, άλλοτε μέτωπο, άλλοτε παράταξη, άλλοτε ιδιότυπο κόμμα. Θα μπορέσει να αντισταθεί στους χρωματισμούς; Στους ιδιοτελείς χρωματισμούς, είτε ως ανανεωτική αριστερά, είτε ως σύγχρονη ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά, που επιθυμούν να σκεπάσουν τη λάμψη του από τα μάρμαρά του.


Η στρατηγική, για την έξοδο από την κρίση, όσο αυτή παίρνει χαρακτηριστικά "μεγάλης ύφεσης" ιστορικής εποχής συγκροτείται, περιέχει πλέον λιγότερες τακτικές εξόδου. Τονίζουμε, τακτικές εξόδου (!).


Το ειδικό βάρος / η σημαντικότητα των παραγόντων που διαμορφώνουν τις αποτελεσματικές τακτικές εξόδου από την κρίση μεγαλώνει, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των παράλληλων δυνατών τακτικών τείνει προς τη μορφή [0,1] ή [ΟΧΙ, ΝΑΙ], και ο αριθμός τους λιγοστεύει.


Αυτή η οικονομική κρίση βαθαίνει απότομα τις ανισότητες μεταξύ κοινωνικών ομάδων, αυτές ακολούθως περιοχών, χωριών ή ενώσεων, χωρών. Οι περισσότερες από τις τελευταίες, σύντομα επιστρέφουν τις ανισότητες ενισχυμένες, σε μια κίνηση σπειροειδή προς τα κάτω.


Νέα παράμετρος, πρόσκαιρη παράμετρος της κρίσης: Δεν οργανώνονται οι κοινωνικές ομάδες με βάση μόνο την ταξική θέση τους. Κυρίως, στη διάρκεια της εξαιρετικής περιόδου θα οργανωθούν σε μορφές πρόσκαιρης πολιτικής οργάνωσης, οι οποίες θα κάνουν δυνατή τη συμμετοχή τους στη νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομική-γεωπολιτική διαπάλη. Μέχρι να επέλθει η νέα ιστορική ισορροπία, αντανάκλαση της νέας πραγματικότητας [e: 2014] θα λειτουργεί αυτή η νέα παράμετρος, καθοριστικά.


Με αυτή την έννοια, είναι απαραίτητο για την αριστερά να σχηματιστεί το αμάλγαμα πολιτικής, όχι μείγμα, όχι χημική ένωση. Με μορφή και σκοπό να ικανοποιήσει τις παλιές υποσχέσεις και με στόχο να αποδείξει κατ' αρχήν πως αντέχει.


Είναι αλήθεια, κατά τόπο και χρόνο, ότι αυτός ο σχηματισμός της ριζοσπαστικής-πραγματικής αριστεράς υπάρχει. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ


Οικονομολόγος - Στατιστικός


Π.Κ. Κυψέλης

 
eXTReMe Tracker