Βασικές προτάσεις για την οργανωτική αναδιάταξη

Του ΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Ξεκίνημα)


Βασικές προτάσεις του "Ξεκινήματος" για την οργανωτική αναδιάταξη είναι η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν ομοσπονδιακό πολυτασικό φορέα με μέλη, που δεν διαλύει τα κόμματα και τις συνιστώσες. Οι τοπικές, οι κλαδικές και οι θεματικές επιτροπές να αποτελούν το κύτταρο της πολιτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ.


Ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει τα δικά του οικονομικά, για τις ανάγκες των τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων καθώς και των κεντρικών γραφείων και οργάνων. Αλλαγή του καθεστώτος εκπροσώπησης στα ΜΜΕ - πολυτασικό Γραφείο Τύπου, με εναλλαγή. Έκδοση εφημερίδας, ραδιόφωνο και τηλεοπτικός σταθμός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ισοτιμία και δημοκρατία χωρίς ποσοστώσεις. Απαιτείται ισχυρή ποσόστωση συμμετοχής ανένταχτων σε όλες τις εκλεγμένες θέσεις ευθύνης (50%, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν). Το υπόλοιπο ποσοστό να μοιραστεί ανάμεσα στις συνιστώσες, χωρίς καμία από αυτές να διαθέτει πάνω από 25-35%. Εναλλαγή σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα, για να διασφαλίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρησιμοποιείται είτε από άτομα είτε από συνιστώσες για την εξασφάλιση δικών τους πλεονεκτημάτων.


Μέγιστο διάστημα παραμονής σε θέσεις ευθύνης 6 μήνες.  Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου των βουλευτών και ευρωβουλευτών, υπαγωγή τους σε συλλογικές διαδικασίες, τα έσοδά τους, πέρα από ένα κοινά συμφωνημένο όριο, να πηγαίνουν στο ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ. «Η βάση» να έχει αποφασιστικό λόγο στην ανάδειξη των υποψηφίων, με διαδικασίες εναλλαγής, ελέγχου και ανάκλησης των βουλευτών. Συνέδριο κάθε δύο χρόνια στη βάση αντιπροσώπων και με τις ποσοστώσεις που αναφέρουμε πιο πάνω. Το συνέδριο εκλέγει την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία εκλέγει την κεντρική Γραμματεία. Πανελλαδική Συνάντηση ανάμεσα σε δύο συνέδρια.

 
eXTReMe Tracker