Προτάσεις - προσθήκες στη διακήρυξη

Του Γιώργου Κόκκα*1. Προοίμιο


Στην τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη: Γίνεται έντονη η ανάγκη των λαών για πιο άμεση δημοκρατία, με δημοψηφίσματα λαϊκής πρωτοβουλίας ώστε να μπορούν οι πολίτες να ασκούν κοινωνικό έλεγχο στους αντιπροσώπους τους, με νέους εναλλακτικούς θεσμούς όπως το Δημοβούλιο Πολιτών, στους οποίους θα μπορούν να συμμετέχουν άμεσα και ενεργά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ προτείνει να μειωθεί η απόσταση μεταξύ αντιπροσώπων και λαϊκής βάσης ώστε να γίνει περισσότερο νομιμοποιημένη η δράση των κέντρων λήψης αποφάσεων.


2. Η σημερινή κρίση


Στη δεύτερη παράγραφο να προστεθεί (μετά τη φράση με τους απλούς χαρακτήρες) η προσθήκη (με έντονους χαρακτήρες): «Για να σταματήσει η κρίση και για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα, η πορεία που ακολούθησε ο κόσμος μέχρις εδώ πρέπει να αλλάξει ριζικά κατεύθυνση και να κινηθεί σε αμεσοδημοκρατικά πρότυπα στο σύνολό της».


5η παράγραφος: «Αναζητώντας... όξυνση καταστολής. Το αίτημα πλέον για (άμεση) δημοκρατία, στην οποία θα συνυπάρχουν αρμονικά οι κυβερνώντες με τους κυβερνώμενους σε μια διαρκή αλληλεπίδραση με κοινό στόχο τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ειρηνικής συμβίωσης. Το «ευρωπαϊκό κεκτημένο»... με τους δικούς της ρυθμούς και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Με ιδιαίτερο κόπο κατακτήθηκε η θέσπιση των Νομοθετικών Πρωτοβουλιών Ευρωπαίων Πολιτών, οι οποίες δίνουν μια μικρή δυνατότητα στους πολίτες της Ευρώπης να αλληλεπιδρούν και να προτείνουν λύσεις για ζητήματα που άπτονται πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος».


3. Ο σοσιαλισμός ως στρατηγικός στόχος - να γίνει η κοινωνική δημοκρατία ως στρατηγικός στόχος


3η παράγραφος: Για εμάς ο σοσιαλισμός είναι... άμεσης και ενεργού δημοκρατίας, ενώ θεσμοί της άμεσης δημοκρατίας μπορούν και πρέπει να ασκούν κοινωνικό έλεγχο στους εκάστοτε εκλεγμένους εκπροσώπους, διευρύνοντας διαρκώς τους χώρους παρέμβασης και τα πεδία ευθύνης τους.


Ένας από τους θεσμούς αυτούς πρέπει να είναι το Δημοβούλιο Πολιτών, το οποίο αποτελεί τον αυτοτελή χώρο έκφρασης της άμεσης δημοκρατίας, διότι η δημοκρατία μόνο ως άμεση μπορεί να είναι και πραγματική. Κύρια ζητούμενα του Δημοβουλίου είναι η άσκηση κοινωνικού ελέγχου και η δυνατότητα εκδήλωσης προτάσεων νομοθετικών πρωτοβουλιών πολιτών. Συμμετοχή σε αυτό έχουν όλοι οι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι, χωρίς να εκλέγονται με εκλογές που συμμετέχουν πολιτικά κόμματα, αναδεικνύονται από την αντικειμενική δράση τους σε εθελοντικές, επιστημονικές και λοιπές οργανώσεις και συμμετέχουν στο Δημοβούλιο και στα όργανα αυτού με κυκλικότητα ανά εξάμηνο ή έτος.


Να προστεθεί στην τελευταία παράγραφο:


Επειδή η έννοια του σοσιαλισμού έχει παραποιηθεί, ιδίως στις απόπειρες εφαρμογής του, προτείνουμε αντ' αυτού τον όρο: «κοινωνική δημοκρατία», δηλαδή την αυθεντική δημοκρατία που ελέγχει η κοινωνία και όχι το πολιτικό σύστημα ή οι δήθεν αντιπρόσωποί μας και οι πολιτικές τους κάστες - κόμματα. Η κοινωνική δημοκρατία βασίζεται στην αρχή τής από κάτω προς τα πάνω δόμησης της κοινωνίας, ώστε από το άτομο και το νοικοκυριό να εφαρμόζεται η αυτοδιαχείριση σε κοινότητες αλληλεγγύης, αυτές να συγκροτούν δημοκρατικές πολιτείες σε επίπεδο πόλεων-κρατών και να καταλήγουν στην Ελληνική Συμπολιτεία, ως πολιτικό όραμα για μια επανελλήνιση της Ελλάδας με άμεση δημοκρατία.


Συνεπώς, η αρχή της κοινωνικής δημοκρατίας στηρίζεται στην κοινότητα, που αποτελεί πυρήνα του κοινωνικού ιστού με αλληλεγγύη των συμμετεχόντων στις κοινότητες και προπύργιο για την υγιή λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Η κάθε κοινότητα συνυπάρχει τόσο με την περιφερειακή (δημοκρατικές πολιτείες) όσο και με την κεντρική κρατική δομή (Ελληνική Συμπολιτεία) στη βάση της αρχής της επικουρικότητας, δηλαδή ό,τι μπορεί να λειτουργήσει και να επιλυθεί τοπικά δεν αποτελεί αρμοδιότητα των κεντρικών κρατικών οργάνων, ενώ κατά βάση λειτουργεί και αυτόνομα, αλληλέγγυα, συναποφασίζοντας οι πολίτες μεταξύ τους για την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν, προκειμένου να ζουν σε ένα καλύτερο ανθρώπινο και υλικό περιβάλλον. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ διαρθρώνει την κοινωνική δημοκρατία σε τρία επίπεδα, πρώτα στην κοινότητα, μετά προκρίνουμε την έννοια της Δημοκρατικής Πολιτείας (δηλαδή στο πλαίσιο έκτασης και πληθυσμού του κάθε ιστορικού νομού της χώρας) και σε τρίτο βαθμό την Ελληνική Συμπολιτεία (δηλαδή τη συνολική έκφραση των νομών-πόλεων της χώρας, που ως κεντρική διοίκηση θα επιλαμβάνεται αποκλειστικά των θεμάτων άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας).


Απαραίτητο μέσο για την προώθηση των ζητημάτων της κοινότητας, της Δημοκρατικής Πολιτείας και της Συμπολιτείας είναι οι θεσμοποιημένες λαϊκές συνελεύσεις-τοπικά Δημοβούλια. Οι θεσμοποιημένες λαϊκές συνελεύσεις, πέραν από τη λειτουργία τους ως ένας χώρος στον οποίο οι πολίτες διαβουλεύονται και συναποφασίζουν, μπορεί να λειτουργήσουν και πιεστικά προς την κρατική εξουσία ως Κάτω Βουλή των Ελλήνων Πολιτών, καθώς διεκδικούμε τη θεσμοθέτησή τους σε ένα νέο Σύνταγμα των Ελλήνων Πολιτών, που θα περιλαμβάνει πλέον αυτούς τους θεσμοποιημένους φορείς της κοινωνίας, που θα αναγνωρίζονται επίσημα (περισσότερες λεπτομέριες στο www.3ddemocracy.eu)


6. Οι προγραμματικοί μας στόχοι


10. «Να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας... θα καταστήσει τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση πραγματικό μοχλό για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση της χώρας”.


Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου: στο πλαίσιο της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλούμαστε να θεσμοποιήσουμε τις λαϊκές συνελεύσεις - τοπικά Δημοβούλια, γιατί αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής και την ανάγκη μη ένταξής της στο στενό πλαίσιο μιας κεντρικής πολιτικής, που συνήθως παραγνωρίζει τις ανάγκες της. Παράλληλα, διεκδικούμε την ενίσχυση του ρόλου των Επιτροπών Δημοτικής Διαβούλευσης, με τον συνήγορο του δημότη, που πρέπει να εκλέγεται από τους δημότες και όχι από τους αιρετούς άρχοντες και να έχει εξέχοντα ρόλο. Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί και ο ανεξάρτητος ρόλος των τοπικών συμβουλίων νέων των δήμων, που τώρα κατακλύζονται από νεολαίους μόνο των μέχρι σήμερα κομμάτων εξουσίας.


12. Να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό ζήτημα... ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες σήμερα γειτονιές των μεγάλων πόλεων.


Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου: Προτείνεται μέσω των στατιστικών υπηρεσιών να εξετασθεί κάθε νομός της χώρας με κριτήριο τη δυνατότητα αφομοίωσης των ανθρώπων αυτών που μαστίζονται στη δίνη του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, που τους θέλει ξεριζωμένους από τις πατρίδες τους να παρακαλούν για τα βασικά και αναγκαία αγαθά. Έτσι, προτείνεται να ορισθεί μια μέγιστη ποσόστωση μεταναστών σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό (προτείνεται 7% γενικά ή κατά περίπτωση για κάθε νομό της χώρας, που τυχόν έχει ιδιαιτερότητες) αλλά και στο σύνολο της επικράτειας προκειμένου να βρεθεί το ιδανικό ποσοστό μεταναστών που μπορεί να αφομοιώσει η ελληνική κοινωνία, με κριτήρια τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, την τοπική ανάπτυξη και την ανάγκη για τους μετανάστες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.


14. «Να ανασυγκροτήσουμε σε νέα βάση... το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας»


Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου: το άρθρο 44 του Συντάγματος που να αφορά σε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα και διαγγέλματα, προτείνεται να είναι περισσότερο ελαστικό σε ό,τι αφορά τα δημοψηφίσματα προκειμένου να οδηγηθούμε στην κοινωνική δημοκρατία που όλοι επιζητούμε. Απαιτούμε στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να δίνεται η δυνατότητα στο 10% του πληθυσμού να μπορεί να προκαλεί δημοψήφισμα, το οποίο να είναι απόλυτα αποδεκτό από την κεντρική εξουσία. Απαραίτητη είναι η θέσπιση του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, καθώς το Διαδίκτυο έχει πρόσβαση σε κάθε ελληνικό σπίτι και αποτελεί μαζί με την κινητή τηλεφωνία το ευκολότερο μέσο διενέργειας ψηφοφορίας.


Παράλληλα, σε ό,τι αφορά μείζονες διεθνείς συνθήκες, προτείνεται να απαιτείται η προηγούμενη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την κύρωσή τους, ενώ δεν νοείται η λευκή επιταγή που μέχρι σήμερα δίνεται από τον λαό με τις διαδικασίες κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης.


Τέλος, αντίδοτο στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου προτείνεται να είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες Ελλήνων πολιτών και η παραμονή στα αξιώματα με βάση τις τρεις θεμελιώδεις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή την κυκλικότητα, την κλήρωση από προκρίτους για κάθε θέση εξουσίας και την ανακλητότητα των κατεχόντων θέσεις εξουσίας με συλλογή υπογραφών.
Θεωρούμε ότι οι πιο πάνω προσθήκες μπορούν να συγκροτήσουν ένα ελληνικό όραμα για κοινωνική δημοκρατία που καλείται να πραγματοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για την πραγματοποίησή του.


 


* Ο Γιώργος Κόκκας είναι συντονιστής της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας Αγίας Παρασκευής


 

 
eXTReMe Tracker