Για το σχέδιο διακήρυξης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Είναι ένα σχέδιο που θα το θεωρούσα σχεδόν τέλειο, από κάθε άποψη, αν δεν παρατηρούσα ότι δεν συναντώ ούτε σπάνια τις λέξεις βιομηχανία και γεωργία.


Υπαινιγμό στη λέξη βιομηχανία βρίσκω μόνο στο 2ο κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε ότι «Ακόμη και ένα γενικευμένος πόλεμος, που θα 'ξεπεράσει' την κρίση πριμοδοτώντας τις βιομηχανίες του πολέμου...», και στο ίδιο κεφάλαιο, όπου μιλά για «τον χημικό πόλεμο στις διαδηλώσεις».


Βέβαια, συχνά χρησιμοποιείται η λέξη επιχειρήσεις, και φυσικά αυτή περιλαμβάνει και τη βιομηχανία, αλλά δεν ταυτίζεται.


Μένει η αίσθηση ότι η βιομηχανία είναι γενικά μεγάλο κακό...


Χρειαζόμαστε βιομηχανία για να βρισκόμαστε και εκεί που συναντάται η επιστημονική -όχι κατ’ ανάγκη πανεπιστημιακή- έρευνα με την τεχνική ανάπτυξη και δημιουργείται η νέα τεχνολογία. Έτσι, εκτός από την απασχόληση που μπορεί να προσφέρει σε εργατικό δυναμικό θα έχουμε και επιστημονική απασχόληση.


Φυσικά και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του συνόλου της βιομηχανικής ανάπτυξης. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε βιομηχανικούς τομείς που δεν απαιτούν μεγάλες εγκαταστάσεις και βιομηχανική παράδοση.


Για παράδειγμα, το τμήμα ηλιακή ενέργεια, του τομέα ενέργεια, μπορεί να είναι ένας επιλεγμένος τομέας, το φάρμακο, η βιομηχανία τροφίμων, η φίνα χημεία ή κάποιοι άλλοι μπορούν να επιλεγούν με τεχνικοπολιτικά κριτήρια.


Σύνδεση αυτών των βιομηχανικών τομέων, μέσω ερευνητικών ινστιτούτων, με τη βασική έρευνα των πανεπιστημίων, που μπορεί να είναι ελεύθερη στις επιλογές της, θα μπορούσε να δώσει διέξοδο στους νέους ανήσυχους επιστήμονες, έτσι ώστε να προσφέρουμε στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και μυαλό, πνευματική εργασία.


Οι ίδιες σκέψεις ισχύουν και για την προοπτική νέας γεωργικής πολιτικής. Ινστιτούτο Γεωργικών Εφαρμογών -φυσικά όχι στην Αθήνα- που θα απασχολεί νέους, δραστήριους και ανήσυχους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, που σε συνεργασία με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τους γεωργούς θα δώσουν νέα πνοή στην ύπαιθρο.


Για το Σχέδιο Διακήρυξης αρκεί να τροποποιήσουμε στην παράγραφο 2 του 7ου Κεφαλαίου ως εξής «...να τα αντικαταστήσουμε με ένα εθνικό σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής ανόρθωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης -με ενίσχυση επιλεγμένων βιομηχανικών τομέων και επιστημονικής καλλιέργειας της γης- κοινωνικά δίκαιης δημοσιονομικής εξισορρόπησης και πολιτιστικής αναγέννησης...".
Περδίκκας Παπακώστας, συνταξιούχος χημικός, μέλος της 1ης Κ.Ε. της Ε.Α.Ρ.

 
eXTReMe Tracker