Τι γίνεται με τον ΣΥΝ;

Βρισκόμαστε στο κέντρο μιας βαθιάς πολιτισμικής και οικονομικής κρίσης, που το σύστημα προκάλεσε για την απομύζηση της οικονομικής ικμάδας των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων στρωμάτων, με πρωτοφανούς σκληρότητας μέτρα. Διαχειριστής, η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πρόθυμη στη διεκπεραίωση αντιλαϊκών μνημονίων, προερχόμενων από διεθνείς σκοτεινούς κύκλους.


Τι γίνεται, λοιπόν, με τον ΣΥΝ; Όλοι, κυριολεκτικά, μέλη, φίλοι αλλά και αντίπαλοι περιμένουν την αξιόπιστη, ενωτική πρότασή του σχετικά με την έξοδο της χώρας μας από την κρίση και την είσοδό της, με γρήγορους ρυθμούς, στην κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη.


Τα χρονικά περιθώρια όμως έχουν εξαντληθεί για τυχόν επανάληψη των ήδη γνωστών γραφειοκρατικών "διαβουλεύσεων" μεταξύ των τάσεων, αλλά και των συμμαχικών συνιστωσών. Η κάθετη διάρθρωσή τους και οι ατέρμονες συζητήσεις, οι αντιπαλότητες και οι σεντονιάδες κειμένων και στελεχών, καθιστούν τη λειτουργία τους ανελαστική, ανεδαφική και αναποτελεσματική, με τις γνωστές συνέπειες.


Έτσι, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να πρυτανεύσει υπό προϋποθέσεις, πνεύμα συνεργασίας, συλλογικής δράσης και συναντίληψης. Επομένως, ένα σιωπηρό, προσωρινό έστω, μορατόριουμ, για τις τάσεις και τις συνιστώσες, θα ήταν ενδεδειγμένο, προκειμένου να μετατοπιστεί ο άμεσος στόχος, στην εκπόνηση του προγράμματος - πρότασης του ΣΥΝ, αναγκαίας διεξόδου και ενεργοποίησής του, τώρα, στη ζοφερή και εξοντωτικά καταπιεστική κατάσταση που επιβλήθηκε από τους έχοντες και κατέχοντες στον ταλαιπωρημένο λαό μας.


Προτείνουμε, λοιπόν, τη σύσταση τη γρηγορότερο, ΤΩΡΑ, ομάδας εργασίας, με συμμετοχή ειδικευμένων στελεχών του ΣΥΝ και με επικεφαλής έμπειρο συντονιστή (ο οποίος να κατέχει τα απαραίτητα προσόντα, όπως π.χ. ο σ. Γιάννης Δραγασάκης).


Η ομάδα εργασίας θα συγκεντρώσει σε τακτό χρόνο το αξιόλογο υλικό από το Προγραμματικό μας Συνέδριο, αλλά και από τις προτάσεις - απαντήσεις του Συνασπισμού στη Βουλή για τα φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Παράλληλα, η ομάδα εργασίας θα αντλήσει στοιχεία, με την ίδια μεθοδικότητα, από τις εκκρεμείς, σοβαρές πολιτισμικές δραστηριότητες, καθώς και τις σημαντικές περιβαλλοντικές και οικολογικές παρεμβάσεις, ενισχύοντάς τες με ειδικά προγράμματα, σε συνάρτηση με αναπτυξιακά έργα κλίμακας.


Στη συνέχεια, το υλικό αυτό θα το επεξεργαστεί και θα εκπονήσει με ολιγόλογο και σαφή τρόπο τις προγραμματικές θέσεις μας, εμπλουτισμένες με τη στρατηγική αιτιολόγηση και τις μεθοδεύσεις, που θα συναπαρτίζουν ένα περιεκτικό και συνοπτικό πρόγραμμα, εφαρμόσιμο και προσαρμοσμένο αξιολογικά, στα φλέγοντα αιτήματα των πληττομένων τάξεων και πληθυσμιακών στρωμάτων, των συνταξιούχων και των ενεργών πολιτών, με μια ευρύτητα που να αγκαλιάζει πολυπληθείς ομάδες πολιτών για τη συγκρότηση στο επόμενο διάστημα μιας μεγάλης μετωπικής κίνησης. Η όλη εργασία θα ήταν ευκταίο να αρχίσει άμεσα και να ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου.


Έτσι, ο ΣΥΝ θα ανταποκριθεί έγκαιρα στην ήδη κυοφορούμενη απάντηση - πρόταση του φορέα της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς (προσδιορισμός που ουσιαστικά αφορά τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος) και μέσα στο πλαίσιο του συστήματος, αναγκαίας αγωνιστικής περιόδου, για το άνοιγμα του δρόμου προς τον σοσιαλισμό με δημοκρατία.


Ξετυλίγοντας την πρωτοβουλία του ο ΣΥΝ θα συνεργάζεται με φίλα προσκείμενους πολιτικούς φορείς και κινήσεις, καθώς και το συμμαχικό μας σχήμα, τον ΣΥΡΙΖΑ (μετά τον απαραίτητο επαναπροσδιορισμό της μορφής συνεργασίας), ώστε με ομοψυχία και μια φωνή, με την κοινή μας πρόταση, να απευθυνθούμε σταθερά και αποφασιστικά στον λαό μας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του.


Για την ολοκλήρωση της προσπάθειάς μας θα μπορούσε να συγκληθεί από τον ΣΥΝ μια πλατιά Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, με συμμετοχή όλου του φάσματος των συμμαχικών, των συνεργαζόμενων και φιλικών πολιτικών φορέων και κινήσεων, την προσεχή άνοιξη, εν όψει πιθανώς έκτακτων βουλευτικών εκλογών.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ


τ. γραμματέας ΕΑΜΝ και ΕΠΟΝ Ν. Σμύρνης 1942, 1943, 1944, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού ΚΚΕ Εσ., ΕΑΡ και ΣΥΝ

 
eXTReMe Tracker